Your IP 3.238.186.43 @ jesu-christ.us/index.phpzeig=Gotteswort/Weg_naar_Eenheid_via_de_Liefde/16.html&vessel=subMenuDirShow
 
IMPRESSUM
53° 33′ N, 9° 59′ O, DE-HH: 
6:41 h
17:55 h  
Ordner Inhalt bitte siehe unten. Content of Directory: please see below.

Anita Wolf 
Bertha Dudde 
Diverse 
Emanuel Swedenborg 
Gottfried Meyerhofer 
Jakob Lorber 
Johannes Widmann 
Path to unity through love 
Weg naar Eenheid via de Liefde 
Weg zur Einheit durch die Liebe 
| Offenbarungen ->Nur Lese-Modus<- auflisten

EDIT MODE:

 16 html  13.98KB  Weg zur Einheit durch die Liebe... JESUS CHRISTUS offenbarte dem Liebe-Licht-Kreis Nürnberg v. 1991 - 1995 jenes spirituelle Lehrbuch bestehend aus 70 Schulungen     

Les 16

Uit het eeuwige Thuisland, uit de reinste hemelen, straalt de Liefde, de vrede en de vreugde al diegene toe, die met jullie in het diepst verbonden in de geestelijk familie met jullie verwant zijn.

Ik, JEZUS CHRISTUS, ben het die jullie door het pad van de Liefde leidt, die jullie ziel van iedere belasting bevrijdt, opdat jullie met diegenen weer herenigd kunnen worden, die in liefde om jullie bezorgd zijn.

Mijn geliefde vrienden, ieders aardegang is een zware beslissing, doch ieder van jullie heeft dit aardse leven en ook de vorige bewust gekozen. Jullie hebben het aardse kleed aanvaard. Je wist, wat er in de loop van dit tijd-ruimte-gebeuren naar je toekomt, en toch zeggen jullie ja - ook tot het lijden, dat nu in jullie gesprekskring geklonken heeft.

Ik zeg jullie, dat jullie door oneindig veel leed getrokken zijn. De boodschappers van het Licht lijden hier in de duisternis. Met brandend verlangen in hun ziel gedragen, wandelen ze over deze aardbol, zoekend, tot ze Mij, de Geest van de Liefde, gevonden hebben om ook dan eindelijk in het mensenlichaam te beseffen, waarvoor de ziel haar Ja-woord gaf.

Jullie bemerken, dat het al moeilijker wordt bij het verlaten van het plantenrijk, liefde te zijn; want de dieren, die door de negatieve straling van de Valbroeders en Valzusters veranderd werden, konden niets anders, als het negatieve aan de mensen af te geven.Zo zijn er dieren, die de mensen schade berokkenen, toch enkel diegenen, die ze in dit leven of daarvoor leed aangedaan hebben. Alles is straling. Op een uitgezonden straling volgt een resonantie.

Dieren zijn jullie in het gevoel ver vooruit. Ze lezen intuitief uit jullie zielestraling, wanneer je ooit jullie hand tegen hun dierensoort gebruikt hebt om deze te mishandelen. Alle dieren voelen jullie zielestraling. Wanneer je je in het rijk van de dieren verdiept en je een diersoort bijzonder agressief bejegent, vraag dan om vergeving en los op, wat je aan leed deze diersoort toegebracht hebt en voortaan zullen deze dieren je vriendelijk tegemoet treden, want ze speuren de vereffening door de in liefde omgezette daad.

Wanneer jullie door dieren beschadigd bent, dan zoek de schuld ook hier bij jullie en enkel bij jullie, ongeacht welke schade het is. Ook de schadelijke wezens spreken je op je straling aan. Je bent energie en zendt voordurend stralings-inpulsen uit. Op deze stralingsgolven naderen je de dieren in positieve of in negatieve zin.

Als muggen in het bijzonder jou steken, dan ligt het aan jou. Hoe vaak heb je je hand niet naar hun uitgeslagen en doet het nu nog? Deze dieren zullen je zolang omgeven, totdat je beseft wat er in je om gaat en in het leven liefde leert - ongeacht in welke impuls het zich openbaart- al is het in de kleinste mug of in een olifant. Leven is Geest, leven is liefde, en wie leven vernietigt, stelt zich tegen de liefde op en is daardoor in het Valgebeuren.

Ik weet Mijn broeders en zusters, dat deze Mijn woorden voor jullie moeilijk te begrijpen zijn, dat jullie pas langzaam in deze denkwijze invoelen kunt, zijn er toch- aldus geloven jullie- zoveel schadelijke dieren om jullie, beginnend met de ziektekiemen tot de grotere zoals woelmuizen, die jullie tulpenbollen vreten.

Alle dieren zijn als vriend aan de mensen gegeven. Dat hier en daar de dieren tot vijanden van de mensen geworden zijn, heeft hij zelf veroorzaakt, en de veroorzaker is nu opgeroepen, deze vijandschap weer om te buigen tot vriendschap.

Als voorbeeld neem Ik de bacterieën. Zonder bacterieën was leven niet mogelijk, je hebt ze nodig. Ze leven met jullie in symbiose, ze helpen je binnen in je lichaam, zonder hen kun je niet existeren. Er zijn echter ook schadelijke bacteriën, waardoor jullie ziek kunnen worden.

Begrijp nu: Waarom er steeds weer mensen zijn, waar die zich hulpzoekenden -zwaar geinfecteerde mensen- scharen, die toch niet ziek worden. Besef: Zij zijn in de dienende, onbaatzuchtige liefde.

Liefde is de hoogste straling. Wie zich in de liefde beweegt, kan niet door ziektekiemen aangestoken worden! Deze helpers, die zich opofferend in de preventieve zorg plaatsen, denken niet meer aan zichzelf, maar zijn onvermoeibaar helpend voor de naasten bezig. Zij komen er niet meer aan toe om na te denken, en daarom komt er ook nauwelijks een negatieve gedachten uit hun voort. Want het is voldoende, een enkele negatieve gedachten kan een stralingsbaan veroorzaken, waardoor een ziektekiem in de mens zich nestelen kan. Een enkele negatieve gedachte is al voldoende!

Maar jullie lichaam is goed gepantserd. Wanneer je in het grote geheel in de liefde bent, dan ben je met deze negatieve gedachte, waardoor de ziektekiem binnendringen kan, zo klaar.

ben je echter niet in de liefde, dan is - met andere woorden - jullie immuunsysteem verzwakt en de mens wordt ziek. Dit is voor jullie een les over infectieziekten.

Er bestaat ook nog ander leed, dat juist door Lichtboodschappers dikwijls vrijwillig aangenomen werd - zoals lichaamsafwijkingen en dergelijke overeenkomsten - om aan het leed van diegene mee te dragen, die de donkerte onderzoeken, waardoor deze broeders en zusters sneller in het licht van de liefde komen. Want de uitstraling van het vrijwillig gedragen leed is zo licht en helder, dat ze in de diepste donkerheid een lichtvonk brengt en tot ommekeer bewegen kan.

Terug naar de dieren: Het merendeel van de dieren kan voor jullie steeds weer een symbool zijn. Ieder dag ontmoeten jullie andere dieren. Vaak zijn jullie omgeven door kruipende wormen in jullie tuin. Zijn jullie gedachten zwaar en aardegebonden? Hangen ze aan de aardkorst? Vaak zie je om je heen alleen maar vlinders en de in de lucht op dansende vogels, jubelend, zingend als de leeuwerikken. Kijk eens naar jezelf? Ben je dan zelf ook niet blij innerlijk, vrij, zoals iedere leeuwerik. Blaft een hond driftig naar je - had je niet net op dat ogenblik oordelende gedachten over je naaste, die dit dier opnam?

Je begrijpt dus, dat niet alleen stralingen uit vorige incarnaties naar de dieren overgebracht worden, maar je algehele gedachtenwereld wordt hen medegedeeld. Wie van jullie een huisdier heeft, die weet waarover Ik spreek. Je hoeft alleen maar te denken: "Ik ga nu met mijn hond Loeki" en dan loopt de hond al richting de hondenlijn bij de deur, blij kwispelend met zijn staart.

Kijk naar de dieren en je zult merken, dat ze met jullie in een stille, telepatische communicatie treden, zelfs wespen, die zich nu te goed doen aan jullie perzik- en pruimenbomen. Het zijn de gedachtenstromen, die naar jullie toekomen, zoals, " Kijk, dat, wat jij zo graag eet, kunnen wij ook. O geef ons toch iets van de vruchten van de tuin!" Je hebt een glas limonade op de tafel staan. Weldra komen ze er naar toe gevlogen, gelokt door het zoete, en je speurt de gedachtenstromen:"We hebben nu zoetigheid nodig, om nog krachten voor de herfst te hebben".

Dieren, waarvan je gelooft, dat ze je vijandig gezind zijn, zoals muggen, luisteren naar je gedachten en vallen je niet meer aan. Ze vliegen om je heen en vliegen weg en je zegent ze in stilte, want het is niet meer nodig, dat ze jullie aanvallen.

Herken je in de veelheid van de dierenwereld, die de Scheppersgeest van de liefde, die Ik ben, jullie als vrienden schonk. Als vrienden, waardoor heen de scheppersgeest jullie weer liefdevol waarschuwen kan en jullie al jullie eigenschappen tonen, die je nog in je draagt. Niet alleen de negatieve - begrijp je Mijn humor - maar ook de positieve eigenschappen en wees blij om het lichtvolle, dat je in de wereld van de dieren ontdekt! Is het niet dat juist in dit gebied de dienende liefde zeer, zeer groot is? Observeer een mier: Haar hele leven is toegewijd aan een doel, het volk te dienen, de mierenstaat. Observeer de bijen... precies hetzelfde.

Is niet een groot deel van de dierenwereld dienstbaar in deemoedige liefde, terwijl de mensen juist deze dierenwereld mishandelen?

Heel zelden wordt een boer door een stier ooit op de horens genomen. Wat moet er niet allemaal gebeurd zijn , wil een van deze zachtmoedige dieren zich door al dat leed wreken. Geen stier zal ooit de mens aanvallen, als de mens niet dodend door het dierenrijk optreed.

In de komende tijd wandel Ik aan jullie zijde door de dierenwereld. Als jullie willen, dragen we in de eerste week onze aandacht op aan de dieren in de aarde. Schenk hun je liefde! Zou jullie aarde niet eveneens doortrokken zijn van allerlei wormen en bacteriën, niets zou op deze aarde groeien.

Herken ook hier de dienende liefde in de diepste deemoed, die zich onder je voeten uitbreidt, zonder dat je ooit iets van hun nabijheid merkt. Als je met de spade spit, hoe vaak heb je dan niet een worm doormidden gedeeld? Ook deze worm is leven. Enkel de pijn betekent niet de dood maar toch pijn - pijn, hoe een schreeuw uitgaat van dit dierencollectief, een dierencollectief van absoluut dienende liefde.

In de tweede week kunnen jullie je op de dieren op de aarde richten, de zoogdieren, maar ook torren en mieren. Alles, wat op de aarde en over de aarde gaat. Straal wederom liefde in dit dierengebied! Wat steeds op jullie weg, door Mij, de Liefde, getoond wordt, leidt tot een beeld over je zelf. Je zult merken dat je deze tweede week al vrijer over de aarde wandelt.

Hier ontmoeten de zoogdieren jullie, die karmisch op de mens terugwerken, doordat ze agressief naar de mens zijn. Als je zoiets merkt, dan straal liefde naar deze diercollectieven, waardoor het oplost, wat nog aan negatieve zielestraling in je ligt. Misschien had je vroeger eens een boerderij en heb je zelf ontelbare dieren gedood, want je wist toen niet beter.

In de derde week kun je je blik vrij naar de hemel oprichten en je kunt je naar alle dieren richten, die zich zoals de vogels in de vrije vlucht boven de aarde, zich opheffen het licht tegemoet, die zoals de muggen dansen in de zon, die zoals de vlinders zich licht van bloem naar bloem bewegen. Denk ook hier aan het voorbeeld, dat deze vlinder eens uit een rups, die over de aarde kroop, ontstond. Ook jij ondergaat deze metamorfose. Ook jij bent vaak zoals een rups - zwaar, kruipend, door stof bedekt.

Dan komt er weer een tijd, waarin je verstard bent, waarin het nog voor - nog achteruit gaat, dat je niet weet of het nu binnen of buiten is, waar de hulproep tot God opstijgt, waarin je de gevangenis van het mensenkleed in het bijzonder bemerkt: In droefenis en nood, in pijn en ziekte.

Heb je dit stadium doorvorst, dan ontvouwen je vleugels in het zonlicht van de liefde, in de straal, die je aangegrepen hebt, en verbaasd kijk je om je heen, spreidt de vleugels uit en beweeg je omhoog in het licht.

Jullie, Mijn geliefde vrienden, bent nu daar, om je vleugels uit te spreiden. Nog wat verbaasd kijk je in het stralende licht, dat jullie omgeeft, en Ik roep jullie toe:" Vlieg toch, maak je vrij van de bindingen van deze aarde, van deze zwaarte en dans omhoog naar de Liefde, die Ik ben!"

In de vierde week kunnen jullie je helemaal wijden aan het dier, dat angst en schrik bij je oproept, waarvan je gruwt en probeer eerst eens dit dier alleen liefde toe te zenden, het steeds weer in Mijn liefdeslicht te leggen. Het zal niet meteen lukken, omdat Ik, de Liefde, aan jullie zijde wandel, jullie met Mijn kracht doordring, zullen jullie ook tot liefde worden en deelhebben aan Mijn kracht. Ga gewillig met Mij mee!

Het gruwen of de angst voor elk dier zal je dieper in je eigen zieleschaduw leiden, je zult de oorzaak op het juiste moment herkennen - de ene meteen , de andere later. Door de herkenning zal het gruwen verdwijnen, en je zult tot dit diercollectief pure liefde voelen, want ook dit dier is leven, is liefde.

Zo wandel je binnen in het daadwerkelijke gebied van de lichtvolle verandering van al dat, wat jullie in het dierenrijk als negatief tegemoet trad. Jullie zijn medescheppers van de nieuwe aarde, jullie zijn medescheppers van de dieren, die eens uit de zuiver-geestelijke thuishaven bereid waren, je als collectief op aarde dienend te geven, als vrienden, als reisgezellen. Verblijd je op deze verheven opdracht, de veranderde dierenwereld weer tot de zuiver-geestelijke sfeer terug te leiden.

Nog een paar woorden tot een ander thema, dat Mij, Ik zal het met jullie menselijke woorden zeggen, ten harte gaat. Als Ik in jullie media kijk, oordeel en veroordeel niet, al zijn mensen nog zo wreed! Probeer negatieve gevoelens, die uit voorstellingen en denkwijzen van de mensen stralen, in Mijn Liefde te leggen! Denk steeds daaraan, dat alles wat gebeurt, zijn oorzaak had en niemand overkomt iets, dat hij uiteindelijk niet zelf veroorzaakte!

Om het nog eens te benadrukken: De veroorzaker van het nu gebeurde leed wordt zelf eens door de nu lijdenden gefolterd, gedood, aldus dat ze voortaan vanuit hun kant zo handelen, zoals jullie het door jullie media ervaart. Probeer, in alles de verandering te zien!

De tijd is ernstig en omdat iedere gedachte - zoals Ik jullie al leerde - scheppingsenergie is, let er op, dat jullie gedachten steeds door de liefde gedragen worden, ook wanneer jullie het niet begrijpen kunt, dat mensen zo wreed handelen, probeer toch, dat vraag Ik jullie, liefde in je gedachten te leggen, ware het de zegen in de naam van de Vader, uitgezonden uit een niet begrijpend mensenhart. Deze woorden alleen zijn toereikend, in jullie innerlijke gedacht, omdat, datgene, dat nu zo huiveringwekkend over de aarde gaat, sneller tot een einde komt, waardoor het uiteindelijk licht wordt - daarmee het laatste uur ten einde is - voor de eeuwige dag van de liefde en de vrede.

Aldus zegen Ik jullie en alle Mijn medemensen op de hele aardbol, in de eenheid met God, die de Vader/Moedergeest is. Liefde omhult jullie, liefde begeleidt jullie. Zijn ook jullie Liefde.

Amen