Your IP 3.238.186.43 @ jesu-christ.us/index.phpzeig=Gotteswort/Weg_naar_Eenheid_via_de_Liefde/14.html&vessel=subMenuDirShow
 
IMPRESSUM
53° 33′ N, 9° 59′ O, DE-HH: 
6:41 h
17:55 h  
Ordner Inhalt bitte siehe unten. Content of Directory: please see below.

Anita Wolf 
Bertha Dudde 
Diverse 
Emanuel Swedenborg 
Gottfried Meyerhofer 
Jakob Lorber 
Johannes Widmann 
Path to unity through love 
Weg naar Eenheid via de Liefde 
Weg zur Einheit durch die Liebe 
| Offenbarungen ->Nur Lese-Modus<- auflisten

EDIT MODE:

 14 html  15.29KB  Weg zur Einheit durch die Liebe... JESUS CHRISTUS offenbarte dem Liebe-Licht-Kreis Nürnberg v. 1991 - 1995 jenes spirituelle Lehrbuch bestehend aus 70 Schulungen     

Les 14

Waarlijk, het is Mijn vreugde, die nu in jullie harten binnenstraalt, ook als jullie gesprekken oprecht en vol troebele gedachten waren. Ik, JEZUS CHRISTUS, begrijp jullie en ga met jullie door een tijd van beproevingen. Toen Ik over de aarde ging, moest Ik ook deze tijdsspanne doorkruisen. Het was de periode voor Mijn publieke leeropdracht. Ik bespeurde dat de Kracht van Mijn Vader in Mij pulseerde, Ik wist, dat Ik vooruit moest gaan, om Mijn broeders en zusters de Liefde te leren, Ik, een eenvoudig man uit het volk.

Ik voelde me niet opgewassen tegen deze opdracht, en daarom worstelde Ik met God, Mijn Vader, in vele eenzame uren, uren in de woestijn, die zich opstapelden tot dagen en weken.. Ik kon Mijn standpunt niet begrijpen, niet verstaan, waarom Ik op deze aarde moest gaan, waarom Ik dat, wat er zich in Mij niet mis te verstaan wilde door breken, ook ruimte behoorde te geven. Ik vastte en bad, Ik huilde, Ik smeekte. Ik was alleen en al diegenen, die Mij in Liefde toegenegen waren, konden Mij niet begrijpen en Ik hun niet. Deze tijd van voorbereiding was Mijn grootste innerlijke strijd. Ik moest de woorden tot Me laten doordringen:" VADER, Uw Wil geschiede." Pas toen Ik deze zin uitsprak en hem in Mij verwezenlijkte, waarin Ik alles, wat Ik tot dusver was, met God overlegde, toen pas brak er met volle kracht en macht de Goddelijke liefde door, die in Mij sluimerde en veranderd ging Ik terug naar de mensen en begon dat te leren, wat Ik in me voelde, en dat Ik voortaan ook in Mijn leven verwezenlijkte : DE LIEFDE .

Dat ik moeite deed deze Liefde in elke minuut van Mijn leven toe te passen, hebben Mijn medemensen niet begrepen, want alleen datgene, dat je in jezelf verwezenlijkt, kun je aan je naaste verder geven. Al het andere zijn holle woorden, al het andere beroert je naaste niet, hij toont geen interesse. Aldus was ik leraar en Mijn leerlingen begrepen Mij tot het laatste toe in vele dingen niet. Alles echter, wat Ik leerde, was door Mijn voorgeleefd en in hun als vonk van de Liefde ontstoken en deze vonk won met de levensjaren aan kracht. Daarom kon ook de Geest met het Pinkstergebeuren door Mijn leerlingen komen en hen met de kracht van de Hemel vervullen, toen Ik al niet meer onder hun vertoefde. Ook zij trokken er op uit, om Mijn Liefde te leren, zo als Ik ze geleerd en voorgeleefd heb.

Voor ieder van jullie, of hier in de kring of waar ook Mijn geliefde broeders en zusters je bent, is een plaats beschikbaar gesteld, die zijn ziel zelf gekozen heeft. Op deze plaats kunnen jullie met jullie streven, waarom Ik jullie steeds vroeg, de knop van de Liefde tot volle bloei brengen.

Jullie zijn energie. Jullie ziel straalt in een bepaalde frequentie. Deze frequentie kan door de Liefde verhoogd worden. Deze Stralingsfrequentie beinvloedt je omgeving. Naarmate, waarin je stralingsfrequentie hoger of lager is, wordt alles aangesproken, wat in de zelfde stralingsfrequentie met je overeenkomt. Daarom open ook de harten van je overburen, wanneer je persoonlijk over jezelf vertelt. Jullie hebben ze met jullie stralingsfrequentie geopend, je hebt jezelf geopend. Ben je met je naaste een verbinding aangegaan, dan heb je van- ik - tot - jij, tot WIJ gevonden. Nu ligt het aan jullie, je stralingsfrequentie te verhogen en daardoor deze Ik-Jij en Wij in jullie omgeving te verhogen.

Het is niet zo moeilijk als het lijkt om Liefde en alleen Liefde te zijn. In het begin, zoals Ik julllie geleerd heb, kunnen jullie je naasten, die tegenover jullie negatief ingesteld zijn, enkel in gedachten Liefde toezenden, maar deze gedachten zijn nog niet in de straling van de Liefde, omdat jullie gevoel nog weerstand, niet-akkoord met de naasten is. maar ben je bereid, met de gedachten van de Lichtstraal 'Liefde' uit te zenden,alles te vergeven en te begrijpen, waarom de naasten zo is en ook met welke beweegredenen hij zo handelt, dan Mijn geliefden, komt je gedachten van Liefde bij de ander aan en bewerkt, dat in hem de frequentie van de Liefde is aangeraakt. Pas langzamerhand, doordat jullie verder moeite doen, jullie naasten te verstaan, hem in al zijn hoedanigheden aan te nemen, door hem heen te kijken naar zijn ware Z ijn , naar zijn ziel, pas dan zal jullie gevoel van de Liefde erbij komen.

Voorbeeld: Jullie hebben met een collega grote moeilijkheden. Deze collega legt vele stenen op je pad. In werkelijkheid is hij voor jullie een opstap naar het Licht, want was er nu louter zonneschijn om jullie heen, dan was er ook geen strijd, om naar de Liefde te streven. Als de ander ook negatieve straling er tegenoverstelt, is het veel zwaarder, dan wanneer de naasten je in Liefde benadert. Heb je jezelf overwonnen, dan ben je werkelijk het Licht van de Eeuwigheid, God, een grote stap tegemoetgekomen. Waardoor? Enkel door de naasten, die je niet hetzelfde met hetzelfde vergolden hebt.

Zolang je het gevoel in je draagt, terug te moeten slaan, zolang volg je Mij niet na. Op het ogenblik, wanneer dit gevoel in je opkomt, denk aan Mij en Mijn Weg van Golgatha en er zal je een genadestraal uit het Vaderhart gegeven worden om de mensen, waarmee je de grote moeilijkheden moet doormaken, te begrijpen, waardoor je door het mens-zijn van je naaste heen kunt kijken en zijn ziel kunt zien. Misschien zie je dat hij ongelukkig is, dat hij zich hier en daar over verschillende dingen ergert, bijvoorbeeld dat hij zelf geen promotie kreeg. Heeft niet ieder mens op deze aardbol zijn moeilijkheden?

Kijk niet naar je naaste, vooral niet op dat mens-zijn, maar kijk steeds weer naar jezelf, als iets bij de naasten je stoort, leidt dit zo snel mogelijk terug naar jezelf en zoek in jezelf dat, wat nog storend is, want ook daar geldt de Wet van dezelfde straling. Jullie hoeven je aan de handelwijze van je naaste niet te storen, wanneer je niet een overeenkomstige straling in je draagt. Je hebt een frequentie uitgezonden en die resonantie komt terug of omgekeerd. Jullie zijn energie. Energie straalt en alle mensen om jullie heen stralen een bepaalde stralings-harmonie of disharmonie uit .

Dit geldt niet alleen voor de mens, maar voor de gezamenlijke schepping; alles straalt, alles geeft resonantie. Mijn geliefde vrienden, als je de draagwijdte van deze woorden begrijpt, dan versta je ook de Weg, die Ik jullie leer: Wat steeds bij je als negatief aankomt, is vooraf door jou negatief uitgezonden. Daarom leerde Ik jullie de stapsgewijze verandering van al het negatieve naar het Lichtvolle. Daarom heb Ik ook aan jullie over Mijn Jezus-leven verteld. Daarmee wilde Ik jullie troosten en tegen jullie zeggen: Het kan niet van vandaag op morgen anders worden. De Weg naar de Vader is een stap voor stap Weg. Verander iedere dag een negatieve resonantie in een positieve. Dan neem je je al heel veel voor.

Ik leerde jullie de Liefde voor de schepping, want uit het plantenrijk, het mineraalrijk, komen niet zoveel negatieve resonanties naar je toe, zoals uit het dierenrijk, waartegen de mens zich zeer misdragen heeft. Denk maar eens aan al die kwellingen die de dieren aangedaan zijn.

Ik sprak: Het is goed, dat jullie over voorincarnaties niets weten want ieder leven moet nieuw voor jullie zijn, met een nieuwe kans en deze kans aannemen. Niet alleen ieders leven is een nieuwe kans, maar ook iedere dag. Mijn geliefde leerlingen, iedere dag is een nieuwe mogelijkheid om hem vreugdevoller vorm te geven als de dag daarvoor, het Licht van de Liefde meer tegemoet te wandelen als de dag daarvoor.

Wat je zo rusteloos maakt, is de zoektocht naar het innerlijk middelpunt, is het zoeken maar Mij, de Eenheid met God. Bewustzijnsverruiming is alleen een woord daarvoor. Deze bewustzijns-verruiming ligt niet in het uiterlijke, maar het ligt in jullie innerlijke. Indien jullie inkeren in de innerlijke harmonie, indien jullie met jezelf in het reine bent. indien je jezelf aangenomen hebt, zoals je bent en vanuit dit gouden Middelpunt, de innerlijke Tempel , uit, jullie Weg gaat, dan zijn de trillingsfrequenties, die jullie uitzenden lichtvol, vreugdevol, en lichtvol en vreugde kom op je zelf terug. Dit is een proces, die langzaam maar standvastig voortgaat.

Wat Ik vraag is naar jullie JA, naar jullie inspanning hiervoor. Als jullie bereid zijn, dan keer je je naar Mij als je Vriend, als jullie Broeder aan jullie zijde. Ik ben niet die God ver weg, Ik ben de Liefde in jullie, jullie zo nabij, zoals je het als mens niet kunt voorstellen.

Jullie zijn in staat de Liefde in jullie op te nemen. Er waren momenten in je levensperioden, waar jullie me intensief aan je zijde hebt waargenomen. Dit waren uren van genade . Het was de roep naar jullie, het verlangen van de Vader via Mij, Jezus Christus, naar Zijn Kind. Nu ligt het aan jezelf om deze uren van genade voor je tot een dagelijks gebeuren te laten worden.

Niet jij als mens gaat dan nog over de aarde, maar Ik ga door jou en het zal zo bijv. zijn, dat Mijn Geest van Liefde door jou in jullie bejaardentehuis schrijdt, iedereen beroert, die aan hun bed gekluisterd is en hun ziel doet oplichten. De oudere mens is misschien al niet meer in staat om heldere gedachten te hebben, de ziel echter jubelt en is verheugd over de voleinding van de beproevingen tijdens de aardegang. Door jullie ogen kijk Ik liefdevol naar jullie toevertrouwden, door de tongen spreek Ik naar je leerlingen (speciaal leraren zijn hier aangesproken), tot de zieken, door jullie handen zegen Ik jullie medebroeders en zusters, jullie familie, jullie kinderen en alle bloedverwanten. Ik leef in en door jullie, en jullie leven in Mijn Geest. Dat is het doel, Mijn vrienden!

Op de weg naar dit doel gaat het erom, veel strijd te doorstaan, zoals Ik me ook moest doordringen. Ik heb voor jullie de weg voorgeleefd. Volg Mij na! Besef dat deze Weg over de aarde een wonderlijke weg is en zeg 'JA' tegen hem, zeg 'JA' tegen de plaats, waar je nu staat! Niets gebeurt, zonder dat je het met de kracht van de vrije wil hebt voorbereid, waarmee je doet, wat je jezelf hebt voorgenomen. Daarmee sta je in de Wil van God, die Zijn Kind roept en het wil thuisbrengen. Dit thuisbrengen betekent, zichzelf, het ego te kruisigen en door ik, jij, tot een nieuw wij te komen. Daarom, laten we verder stappen zetten in de Scholingsles: Ook wanneer we het plantenrijk verlaten en in het Dierenrijk komen, dan zul je ervaringen opdoen en je gedachten steeds weer in dat aan jullie zich schenkende Rijk van de Planten terugkeren. Jullie zullen steeds weer de symbolen herkennen, die jullie omgeven. Want alles is voor jullie symbool, Ik ben het in jullie, die jullie alles uitlegt, alles nog niet in het Woord, maar voorlopig in ervaringen.

Weten jullie b.v. waarom jullie blik juist nu op deze gesloten bloemknop valt? Zintuigelijk beschouwen jullie deze en beseffen jullie je eigen nog ingesloten zijn. Zo kunnen jullie ook steeds weer voor een kort ogenblik in het mineraalrijk verpozen, b.v. wanneer jullie met een stap over een steen bijna struikelt, of zoals jullie blik op iets valt, zo kijkt dat je aan, want jullie moeten erin opgroeien in een liefdevolle betrekking tot de schepping, in de taal met deze schepping, die jullie omgeeft. Ook dat is de verruiming van het bewustzijn, en ook deze verruiming vindt alleen in het innerlijke plaats.

Enkel in de scholingsles treed Ik met jullie verder in het dierenrijk. Ik heb jullie geleerd, dat de mens door zijn valgedachten , door gevoelens en door daden de wereld van de dieren heeft veranderd en ook in de dierenwereld de dood bracht. Dat te begrijpen, moet de komende weken jullie opdracht zijn. Kijk rond in het dierenrijk.! Er kwam eens in deze kring een opmerking: Ook in de dierenwereld zijn toch enkel gevechten, enkel strijd, een handhaven willen, zelfs een vogel zingt, wanneer hij zijn territorium wil afschermen.

Als Ik met jullie door de natuur wandel, Als Ik met jullie door de wereld van de dieren wandel, dan zullen jullie andere belevenissen hebben. Een vogel plaatst zich voor je op een tak en begint zo wondermooi te zingen, zoals jullie het nog nooit gehoord hebben. Een torenkraai in de bergen, die je enkel aan zijn krassend geluid herkent, vliegt naderbij, pikt uit jullie hand de aardnoten, gaat zitten en kijkt je met een schuine kop aan en begint te zingen met een klank, die niet van deze aarde is. Een ree, dat je in het bos ontmoet, springt niet meteen verschrikt door de dennenbomen, het blijft staan, ja gaat zelfs een paar stappen jullie tegemoet en kijkt je vragend aan.

De wereld van de dieren is een wonderwerk van God. Deze wereld is bereid jullie te dienen; zij is het die in de Oerschepping is, in de eeuwige Hemelen, in de reinheid is. De collectieve dierenzielen stelden zich beschikbaar, vrijwillig in de diepte te gaan, de mens te dienen, hun vriend te zijn. Ook middels hen wilde de eeuwige Scheppende Vader Zijn Kinderen roepen, middels hun ogen, je aan doen kijken, middels hun eigenschappen je waarschuwen.

Echter niet lang hebben de V alwezens deze dierenwereld uit de reinheid verdragen. Met geweld hebben ze deze naar hun scheppingsgedachten veranderd en toch, kijk in de ogen van de dieren, die jullie dienen, helemaal konden ze deze niet veranderen. Denk aan de trouwheid van een hond, die zelfs aan het graf van zijn meester waaks is, het geduld van een schaap, het geduld van jullie slachtdieren.

Mijn vrienden, wandel met Mij door het dierenrijk en kijk de komende veertien dagen met Mijn ogen in dit rijk, niet met je menselijke ogen, want langzamerhand wil Ik jullie uit het negatief denken, voelen en handelen leiden, want ook in het dierenrijk, Mijn leerlingen, gelden de stralingswetten. Wat jullie aan straling in de dierwereld inbrengen, komt uit de dierenwereld naar jullie terug!

Wanneer de mens, Mijn Kind, zich ontwikkelt, dan wordt deze ontwikkeling naar de Liefde toe, ook in de dierwereld ingebracht en de hem omgevende dierwereld verandert zich, omdat ze mee veranderd wordt. De kleinste dieren gehoorzamen jullie. Muggen zullen om jullie heen vliegen, maar jullie niet meer steken, Mieren zullen jullie vraag horen en niet meer door jullie woning lopen, vliegen zullen jullie in je raam begroeten. Je opent het raam, wijst hun de weg naar buiten, ze begrijpen je en vliegen naar buiten, een vlinder laat zich gewillig door je vangen, nadat deze per vergissing in je huis gevlogen is en laat zich eruit dragen in het zonlicht. Dankbaar vliegt hij nog twee, drie rondjes om je heen en vliegt dan door naar de volgende bloem.

Ik heb een wereld vol wonderen voor jullie voorbereid. Zijn jullie bereid, met Mij in dit rijk van wonderen te betreden? Jullie JA in het hart is daarom gevraagd. Ik leid jullie in deze wereld, en leid jullie uit je ik, weer terug naar Wij, terug naar het een zijn met deze wereld, met de schepping, met de naasten, met alles, wat jullie omgeeft. Aldus wandel met Mij met de gedachten, die Ik voor jullie in woorden in het hart heb gelegd. Aldus zegen Ik jullie in de Naam van de Vader en beroer jullie met Mijn liefde - wordt het gewaar. Ik beeindig Mijn openbarend Woord met een oproep: " Kom, lieve broeder, kom, lieve zuster, kom met Mij en wandel in het Licht, de alles verenigende Liefde!"

Amen