Your IP 3.238.186.43 @ jesu-christ.us/index.phpzeig=Gotteswort/Weg_naar_Eenheid_via_de_Liefde/12.html&vessel=subMenuDirShow
 
IMPRESSUM
53° 33′ N, 9° 59′ O, DE-HH: 
6:41 h
17:55 h  
Ordner Inhalt bitte siehe unten. Content of Directory: please see below.

Anita Wolf 
Bertha Dudde 
Diverse 
Emanuel Swedenborg 
Gottfried Meyerhofer 
Jakob Lorber 
Johannes Widmann 
Path to unity through love 
Weg naar Eenheid via de Liefde 
Weg zur Einheit durch die Liebe 
| Offenbarungen ->Nur Lese-Modus<- auflisten

EDIT MODE:

 12 html  9KB  Weg zur Einheit durch die Liebe... JESUS CHRISTUS offenbarte dem Liebe-Licht-Kreis Nürnberg v. 1991 - 1995 jenes spirituelle Lehrbuch bestehend aus 70 Schulungen     

Les 12

(Nieuwe medemensen hebben zich bij ons gevoegd, daarom een herhaling).

Ik, JEZUS CHRISTUS, heb jullie met jullie Naam geroepen. Jullie zijn Mijn. Waar je steeds heengaat, je gaat aan Mijn hand, want Ik houd van jullie, en jullie houden van Mij, ook wanneer er nog talrijke vragen in jullie zijn.

Nog wat geduld, en ze zullen jullie beantwoord worden. Want, zo zoals Ik door dit werktuig spreek, ben Ik de sprekende God in iedereen. Midden in jullie, in het innerlijke van je Tempel, is de oerheilige Bron, die onophoudelijk stroomt, zich aan jullie geeft en erop wacht, tot je uit haar schept. Alleen IN jezelf vind je de waarheid, enkel in jezelf kun je geestelijke werelden ontsluiten, enkel in jezelf vind je de innerlijke harmonie en stilte, van waaruit je in je beroep, op je werk, kunt werken en daardoor een Werker bent in Mijn wijngaard van Liefde.

Een Gemeenschap kan je steunend helpen, je in het aardse bijstaan, vooral die mensen bijstaan, die steeds weer er op gericht zijn naar wereldse Maatstaven te leven. Door de opdrachten, die Ik jullie geef, worden jullie steeds weer opnieuw naar jullie innerlijk leven teruggebracht.

Daarom heb Ik jullie verzocht, je ‘s morgens bij het ontwaken met Mij te verbinden en daarmee met alle hemelse krachten, die jullie steunen en helpen, dat tot verwerkelijking te brengen, wat je je als mens in de ziel voorgenomen hebt. Ontwaak je echter met wereldse gedachten, denk je aan het werk, wat deze dag je zoal brengt, dan heb je de stroom van de eeuwige Liefde onderbroken en bent niet meer ontvankelijk.

Daarom vroeg Ik jullie, Mij als vriend aan jullie zijde te zien, als een liefhebbende gast, die voor jullie bijzondere aandacht toont. Oefeningen, Mijn geliefde leerlingen, die jullie helpen, in dit innerlijk middelpunt van verbondenheid met de hemelen te verblijven.

Ik vroeg jullie, alles met volle bewustheid te doen. Waar zijn jullie gedachten overdag? Zijn ze in jullie innerlijk, midden in jullie innerlijke Tempel? Werken jullie vanuit deze innerlijke harmonie, of raak je in hektik van dit wereldse gewoel? Als je de nieuwsberichten in de Media verneemt, schrik je dan van wat er in de wereld gebeurt? Ben je bang, heb je angst in je?

Kijk, Ik wil jullie uit het menselijk denken leiden, naar jullie innerlijke Tempel , naar een standpunt, waarvan uit je alles, wat om je heen gebeurt, vanuit een hogere waarde kunt beschouwen.

Ik, jullie vriend en broeder, wil jullie graag uitleggen, waarom dit en dat moet gebeuren, waarom er om jullie heen zoveel leed is. IK wil graag met jullie over de Liefde praten, die uit de schepping naar jullie toe stroomt. Ik wil graag jullie innerlijke zintuigen ontsluiten, waardoor jullie niet alleen met jullie uiterlijke zintuigen deze wereld begrijpen, maar ook met de innerlijke zintuigen een werkelijkheid binnengaat, die jullie leven, wat je nu leidt, slechts als een schaduw zijn laat beseffen. Ik wil jullie blik verscherpen, zodat jullie je medemensen vol liefde aankijken, in zijn ziel kijken en niet over andere handelingen oordeelt en veroordeelt. Ik wil jullie in de wereld van de Geest leiden.

Jullie zijn Geest en je ware zijn is geestelijk! Het kleed, het lichaam, dat je nu draagt, is enkel een omhulsel voor deze Geest. Ik wil jullie uit het menselijk gevoel, uit het menselijke denken, uit het menselijke handelen voeren, in het Leven, dat Ik jullie voorgeleefd heb. Dit is uit talrijke gelijkenissen in boeken opgetekend, jullie bekend. Maar Ik wil jullie ook in dat Leven leiden, wat nog voor een deel geheim gehouden is, omdat men oerschriften niet openbaar maakt. Alle vragen, die jullie hebben, waren al lang beantwoord, als deze schriften in de openbaarheid gekomen waren. Mijn Leer van de Liefde is opgeschreven, thans wil Ik deze leer in jullie alledaagse gebeuren tot leven laten worden.

Als je met Mij door de natuur wandelt, als je met Mijn Geest verbonden, jullie dag doorleeft, stromen je, wanneer je oprecht Mij wilt navolgen, talrijke impulsen toe, en je begrijpt steeds meer je handelen, je gevoel, welke niet altijd in het reine Licht van de Liefde is.Mijn geliefde leerlingen, weten hebben jullie genoeg. Talrijke bibliotheken zijn vol met weten in boeken.

Wat ik jullie breng, is niet weten, maar Wijsheid, door het leven, wanneer je iets leert, in het dagelijkse leven toepast en daardoor in de verwezenlijking leeft. Enkel op deze manier, ontsluit je de innerlijke Wijsheid, begrijp je de waarheid in jezelf, en Ikzelf ben het, die je steeds dieper in de eeuwige Waarheid leidt, die enkel door hen begrepen kan worden, die de levende Liefde verwerkelijkt.

Kijk eens terug naar de weg, die je tot hiervoor bewandeld hebt! Ben je wezenlijk veranderd? Straalt via jou de Liefde tot elke scheppingswezen? Is er in je een stromen en pulseren, dat met woorden niet uit te drukken is? Met vermoedens, heb je vaak een uit de ziel opstijgend gevoel, b.v. bij een zonsondergang bij de zee of op de hoogte van een bergtop, wanneer je het dal onder je bekijkt. In zulke momenten, komt een zacht vermoeden in je op, wat het is, de grootte van de Schepping van de eeuwig-heilige God te begrijpen: Hem in jullie innerlijk aanbiddend, kan je tot verdieping brengen.

Ik wil je niet slechts voor enkele ogenblikken tot zulk een toestand leiden, maar voor altijd; want dat is de zaligheid in jullie zelf, het rusten in je zelf. Deze korte momenten, waarin je dit vermoeden verspeurt, zijn vaak genadestoten uit het Liefelijke hart van God voor jullie, waardoor jullie zoeken en je op de Weg begeeft, om steeds in deze straling te blijven, een straling, die jullie verheft boven het aardse gebeuren, die jullie- Ik herhaal- steeds meer de innerlijke zintuigen opent, zodat jullie in jezelf, Mij en de reine boodschappers van de hemelen hoort praten.

Nu nog is er een Werktuig nodig, maar het is eindtijd. In deze tijd zijn er velen geroepen, om over de innerlijke Bron te berichten en de mensen tot de innerlijke Waarheid te leiden, losraken van alle uiterlijke bindingen. Versta me nu niet verkeerd, Ik bedoel niet verbinding, maar binding. Een binding bestaat dan, wanneer je zonder dat niet leven kunt, een verbinding kent geen grenzen, zij strekt zich uit in het geestelijke.

Ga met Mij deze verbinding aan, met Mij in jullie, en je zult Mijn roepen horen, zoals ik op deze avond begon: "Ik heb jullie bij je naam geroepen, jullie zijn met Mij."

Wandel met Mij in de Schepping! Wees je Mijn tegenwoordigheid bewust en Ik zal jullie weer doen ontdekken, wat Ik, de Liefde jullie aan overdadige gaven van geestelijke aard wil geven.

Iedere steen wil zijn geschiedenis vertellen. Iedere boom, iedere struik wil zijn Liefde geven. Iedere bloem aan de kant- doorstraalt van de Scheppergeest van de Liefde- wil voor je buigen, maar je voelt deze liefdeswind niet.

De kleine mug, die tijdens de stilte meditatie op je neerdaalt, bemerk je wel, maar de natuurwezens zijn voor je verborgen en toch zijn jullie op zulke momenten omringt met Wezens van de Aarde, Lucht. Talrijke natuurgeesten leven en werken om je heen. Dat alles wil Ik bij jullie ontsluiten.Jullie gaan blind door de wereld. Dat was niet altijd zo, want jullie voorouders zagen deze wezens nog. Ze leefden in Eenheid met de natuur. Maar in je laatste honderden jaren is dit weten afgenomen. De mens keerde zich van de natuurwetten af, hij richtte zich tegen de schepping. De roep hieruit werd tot zwijgen gebracht. Hij zag de wezens van de Aarde, de Lucht, het Water, van het Vuur niet meer. Enkel sprookjes herinneren hem er nog aan, wat nu voor hem is afgesloten. Jullie weten nauwelijks, hoe treurig je wandelingen vaak zijn, wanneer jullie vol aardse zware gedachten jullie weg bewandelen. Jullie, die het voorbeeld moeten zijn, voor al die geestwezens, die om jullie heen zijn, maar die Het Kind in de Vader-Moeder-Geest nog niet verworven hebben.

De dieren, die jullie omringen, hebben hun geestelijke zintuigen ontsloten. Ik herhaal: een hond 'weet', of jullie ooit eens je hand tegen deze soort opgeheven hebt,of het nu in dit, of in een voorafgaand leven is geweest. Zijn ervaring verbindt zich met je ziel. De dieren leven in de schepping en met de schepping. Jullie leven tegen hun in, zonder het te merken. Ik leid jullie tot het leven met de schepping en ontsluit voor jullie daarmee de innerlijke werelden .

Als hoogste goed hebben jullie de vrije wil behouden en waarvoor jullie je ook steeds openen, jullie gaan uiteindelijk met Mij aan Mijn hand. Mijn vrede, de zegen in de Naam van de Vader, stroomt bij jullie naar binnen, Mijn Liefde omsluit jullie - Ik herhaal- zoals een mantel, die Ik jullie om de schouders leg. Ervaar nu diep binnen in jullie ziel en bespeur de stroom van de kracht uit de volheid van jullie en Mijn Vader. Omhooggetild in een hoger bewustzijn ga je nu, begeleid door Mij en lichte Engelen, die jullie beschermen op jullie weg.

Amen