Your IP 3.238.186.43 @ jesu-christ.us/index.phpzeig=Gotteswort/Weg_naar_Eenheid_via_de_Liefde/11.html&vessel=subMenuDirShow
 
IMPRESSUM
53° 33′ N, 9° 59′ O, DE-HH: 
6:41 h
17:55 h  
Ordner Inhalt bitte siehe unten. Content of Directory: please see below.

Anita Wolf 
Bertha Dudde 
Diverse 
Emanuel Swedenborg 
Gottfried Meyerhofer 
Jakob Lorber 
Johannes Widmann 
Path to unity through love 
Weg naar Eenheid via de Liefde 
Weg zur Einheit durch die Liebe 
| Offenbarungen ->Nur Lese-Modus<- auflisten

EDIT MODE:

 11 html  9.85KB  Weg zur Einheit durch die Liebe... JESUS CHRISTUS offenbarte dem Liebe-Licht-Kreis Nürnberg v. 1991 - 1995 jenes spirituelle Lehrbuch bestehend aus 70 Schulungen     

Les 11

Wie zich uit het lawaai van deze wereld terugtrekt en tot bezinning komt in een innerlijk zwijgen, in de stilte, die hoort Mij, de Scheppingsgeest, spreken in alle zijnsvormen. Hij verneemt in het ritselen van de bladeren van de boom Mijn liefderijk woord: Kom, Mijn scheppingskind! Hij zweeft met het lied van de vogel in het jubelgeluid omhoog: “Jezus Christus, terug omhoog naar jou in de eeuwige thuisbasis!

Hij neigt zich in de wind, die over een korenveld strijkt, gelijk de korenaren voor de eeuwige Geest, die zich in al zijn veelvormigheid aan Zijn kinderen wegschenkt. Waarlijk, Ik zeg jullie, dat alles tot hoger besef dient, tot verdieping van jullie innerlijk bewustzijn in de volheid van de Scheppingsgaven, indien jullie bereid zijn, in jezelf stil te worden en zo de eeuwige Scheppinggeest in je sprekend te laten openbaren.

In het begin, Mijn geliefde leerlingen, Mijn vrienden, is het borrelen van een bron voor jullie alleen een geruis. Maar als jullie in jezelf stil zijn geworden, dan hoor je in je verzonken-zijn in jezelf in het borrelen van de bron de roep van de Vader, de roep naar jullie.

In het begin is jullie vriend de boom slechts een boom, gescheiden van jullie. Jullie trachten in de trilling van Liefde te komen en merken, dat deze aanvankelijke inlevings-poging je nog niet meteen lukt. Maar naarmate jullie je meer en meer inleven in het leven , dat in deze boom stroomt, naarmate jullie deze boom in je innerlijk-leven mee naar binnen nemen, des te sterker wordt in jullie de licht-impulsen van liefde tot deze Schepping.

Jullie hebben nagedacht over de wortels en over je eigen geworteld zijn. De boom is het symbool van jullie leven, ook in de stam, in de takken en bladeren, vruchten. Wanneer jullie in bezinning gaan, inkeren in de innerlijke Tempel en aan de boom denken, dan toont deze waar in jullie eigen > boom> nog zwakke plekken zijn:

In de stam, door de stormen van het leven geschud en heen en weer geslingerd, niettemin oprecht en rechtop? Neigt hij zich, kraakt en steunt? Zijn de takken en twijgen, die zich omhoog richten naar het licht, vol vreugde of hangen ze treurig naar beneden? Is de boom ziek?Heeft hij jullie hulp nodig? Hebben jullie zwakke plekken in je ziel, die goddelijke hulp behoeven? Is hij in een te kleine tuin opgegroeid en schelden de buren, dat hij alle zonlicht opslokt? Zijn wellicht ook jullie opeen-geperst of oefenen jullie misschien zelf druk uit op je naaste? Nemen jullie misschein je naaste het licht?

Mijn schepping spreekt tot jullie op velerlei wijze, Mijn vrienden, zoals in het voorbeeld van de boom. Toont jullie boom zich in volle bloei of houden jullie meer van hem als hij vruchten draagt? De bloei is het voorjaar op de weg naar God, de vrucht is de herfst, het oogsten.

Mijn geliefde leerlingen, zoals een jonge boom goede aarde nodig heeft, hebben ook jullie een vaste basis in je leven. Die hebben jullie in God gevonden, anders zouden jullie hier niet zijn en zouden niet Mijn woord lezen. Doch, opdat de wortels zich vast verankeren, moet menige storm en menige orkaan over de boomstam razen, aan het levensboompje schudden, opdat het steeds vaster en meer zeker in God geworteld is, zodat niets meer deze opgroeiende boom kan omver kan werpen.

Voor de boom vrucht kan dragen, heeft hij een bloeiperiode nodig, die symbool staan voor het verlangen naar God. De mens beseft, dat deze slechts gestild kan worden, wanneer hij de liefde, die hij van God middels de schepping ontvangt, verder geeft.

Uit de bloei komen vruchten voort. Naarmate de mens zich meer ontwikkelt vanuit een egoistisch-denken en ik-betrokken wensen en willen, naar een dienende liefde, die zich, net als de eeuwige Scheppergeest, wegschenkt, des te meer en des te groter zijn diens vruchten.

De liefde is gelijk de regen, die de boom water geeft en hem zo met kracht vervuld. De kracht stijgt via de wortels omhoog, via de stam naar de takken, in de twijgen, bladeren en in de vruchten. De mens begint eveneens zich van jaar tot jaar meer weg te schenken. Aan het einde van zijn leven is zijn boom groot en sterk. Krachtig staat hij in het licht van de eeuwig-heilig-, dienende-Liefde en de ziel blikt vreugdevol terug op haar leven, om vervolgens aan gene zijde verder te dienen op weg naar totale volkomenheid.

Nu roep Ik jullie weer terug naar jullie zelf uitgekozen boom, de vriend. Ga in de geest naast hem staan en voel je in zijn wortels, die overeenkomen met de geestelijke wortels in jezelf. Neig naar zijn stam toe en proef zijn vastheid in geloof en vertrouwen naar God! Verhef nu je blik in de richting van de takken, van de bladeren, in de naalden eventueel en draagt vreugde in je!

Vreugde, die met liefde eng verwant is, want alleen zij, die met vreugde wandelen op de innerlijke weg, terug naar God, beminnen de Vader echt. Wie de eeuwige zaligheid voor ogen heeft als motief voor zijn aardse zelfdiscipline, opdat hem een plaats in de hemel gereserveerd is vanwege zijn goede daden, die bemint God niet boven alles, omdat zijn liefde niet vrij is, maar doelgebonden en egocentrisch! Wanneer hij zichzelf observeert, merkt hij al gauw, dat hij op de innerlijke weg naar God geen vreugde beleeft, geen jubel van binnen, die luidt: “Alles Vader, wat me niet omver werpt, maakt me sterker, helpt me, mijn zwakheden en fouten te overwinnen, help mij alle stormen over me heen te laten wegglijden, opdat ik in de herfst van mijn leven rijke- en volle vruchten mag dragen! Iedere boom, zelfs een naaldboom, dat weten jullie, draagt vruchten.

Mijn geliefde vrienden, de betrekking tot jullie vriend, de boom, is nu al een heel andere. Wanneer je naar Mijn woorden luistert en aan je boom denkt, dan beleef je een trilling tussen hem en jezelf, die niet van materiele aard is. Het is trillen van elkaar verstaan, van met elkaar verbonden zijn. De boom, die je een en ander over jezelf leert, die je verblijdt met zijn bloesem, die vruchten voortbrengt, die je schaduw geeft en nog veel meer, via deze fysieke boom stromen ook de geestelijke boom-aspecten naar je toe.

Wanneer jullie door de natuur gaan, de hele schepping in gedachten nemen, je blik laten gaan over de verschillende bloeivormen, richt op deze boom of die steen, in je hart stil bent en bijvoorbeeld vraagt: “Zeg me, jij wonderschone lichtgevende gele bloei aan de rand van de weg, wat wil jij me meedelen? Zeg boom, wat wil jij mij zeggen, of: Jij kleine steen, in mijn hand?” Trillingen stromen van jullie uit naar de hele schepping. De schepping zwijgt niet, maar jullie hogere gevoelens keren terug vanuit de Schepping weer naar jullie terug.

Het is de Scheppergeest, die met jullie spreekt en de innerlijke belevingen zijn het begin van het innerlijke spreken van Hem met jullie. Wanneer je op de innerlijke weg gevorderd bent, dan is er geen dode materie meer om je heen, doch alles leeft en spreekt tot jullie vanuit je innerlijk-leven.

In het leven, dat overal pulseert, het leven, dat ook in jullie stroomt, breekt dan de oerbron van liefde in jullie door. Liefde is van jullie uitgegaan en liefde stroomt naar jullie terug, die zegt: “Mijn kind, Ik roep je. Ik, jouw God in jou, wil met je spreken en je in het Woord leiden, terug naar Mij”. Dat is de weg, die ik jullie leer.

Geliefde broeders en zusters, wanneer je in de komende dagen naar buiten gaat, de natuur in, dan wil Ik jullie innerlijk leven en voelen, alles volgens je eigen vrije wil, naar de natuur zien stromen, zo, zoals Ik het jullie vandaag heb geschilderd.

Wanneer het voor je mogelijk is, neem dan een half uur de tijd, ga in de stilte in jezelf rustend en verbonden met Mij, je vriend, je broeder, de natuur en de schepping in! Wandel in Eenheid met Mij door de natuur, die zich in oneindige liefde voor je uitstrekt, als gras, mos, als steen, als bloemen, struiken, die je als bomen omgeeft, en laat je innerlijk beleven, de liefde-trilling, bewust met Mijn hulp in deze schepping stromen!

Zie nauwkeurig toe, hoe de halmen zich in de wind buigen, hoe ze zich neigen. Zie de toppen van de bomen, en luister tegelijk naar binnen, luister naar het ruisen en beleef de liefde, die jou uit de kosmos toestroomt! Maak samen met Mij deze wandeling, die je leert, om de Schepping lief te hebben, die je echter ook leert om te zien, waar de Schepping door mensenhand is verwoest....

Jullie leren met en door Mij weer in eenheid te komen met de Schepping, want dat zal je toekomstig leven zijn, dat op de nieuwe-Aarde alles met en niet tegen de Schepping in is, die zich geestelijk reeds voor je uitstrekt, alleen nog onzichtbaar is voor je huidige ogen, omdat je er nog blind voor bent. Dan zullen jullie Een zijn met iedere steen aan je voeten, met iedere grashalm, ieder bloeivorm, iedere boom, iedere struik, ja met ieder dier....

Geen leed zal er meer zijn, want de mensen zullen hebben geleerd, dat ook zij zo mogen dienen, zoals de hele Schepping dat doet en die hij in vreugde mag dienen, net zoals de eeuwige Scheppergeest zich wegschenkt aan zijn kinderen en hen dient.

Op deze meditatieve gedachten mogen jullie de komende dagen in gaan. Ook als nog menselijke zaken op je af stormen, denk dan steeds eraan, dat jullie je in een scholing bevinden en dat hieruit je alles gegeven is om in liefde te groeien.

Als jullie nu bereid zijn om aan Mijn hand te wandelen, zullen al deze beproevingen door jullie makkelijk en vlug worden doorstaan. Jullie hebben alle kracht in je en Mijn liefde begeleidt jullie en Ik verheug me op deze tocht met jullie, vanwege datgene, dat Mijn Scheppingsgeest jullie schenkt.

In de Naam van de Vader zegen Ik jullie hier in deze kring en ook allen, die met Mij in vreugde en in liefde de terugweg naar God begonnen zijn.

Amen