Your IP 3.238.186.43 @ jesu-christ.us/index.phpzeig=Gotteswort/Weg_naar_Eenheid_via_de_Liefde/10.html&vessel=subMenuDirShow
 
IMPRESSUM
53° 33′ N, 9° 59′ O, DE-HH: 
6:41 h
17:55 h  
Ordner Inhalt bitte siehe unten. Content of Directory: please see below.

Anita Wolf 
Bertha Dudde 
Diverse 
Emanuel Swedenborg 
Gottfried Meyerhofer 
Jakob Lorber 
Johannes Widmann 
Path to unity through love 
Weg naar Eenheid via de Liefde 
Weg zur Einheit durch die Liebe 
| Offenbarungen ->Nur Lese-Modus<- auflisten

EDIT MODE:

 10 html  7.12KB  Weg zur Einheit durch die Liebe... JESUS CHRISTUS offenbarte dem Liebe-Licht-Kreis Nürnberg v. 1991 - 1995 jenes spirituelle Lehrbuch bestehend aus 70 Schulungen     

Les 10

Mijn geliefde vrienden, Mijn schapen, Ik, JEZUS CHRISTUS, jullie leraar, maar ook je broeder en vriend, ben midden onder jullie, om jullie troost en moed in te spreken. Jullie wandelen door het dal van tranen. Zo zwaar als de regenwolken aan de hemel staan, zo bewolkt waren voor jullie vele dagen in je leven, of het is nog zo. Echter, achter de wolken schijnt de zon, boven de wolken straalt ze met onverminderde kracht en verlicht de donkerste dag. Geen wolk kan zo dicht zijn, dat het licht er zich niet doorheen kan banen. Neem dit als een voorbeeld, als Mijn troost voor jullie.

Ook als je gelooft, dat het op de weg van liefde maar moeizaam opschiet, zo kan Ik jullie moed geven en jullie zeggen, dat het niet zo is. Beter is het dat je met kleine stappen vooruit gaat, dan te proberen, het doel in een sprint te bereiken, om dan kort voor het doel te beseffen, dat je aan veel voorbij bent gelopen, wat je in de liefde niet hebt laten groeien.

Daarom zet deze wandeling, die jullie met vreugde in het hart begonnen zijn, met die zelfde vreugde voort, ondanks de moeilijkheden en jullie vermeende vergeefse pogingen, waarvan je gelooft ze niet te kunnen overwinnen.

Mijn vrienden, de kleinste vonk van liefde is al toereikend, om een oppervlakte-brand te ontsteken. Neem dit mee als symbool en wees blij. Wanneer de Stroom van liefde nog niet door jullie heen breekt, zoals de zon door de dichte wolkenmassa, is de eerste gedachte: "Jij boom, ik wil graag van je houden, zoals het de Heer het me leert " de opgave al vervuld. De vonk is ontstoken en door deze ontstoken vonk zal in Mijn Licht groeien en door Mijn Licht wordt het bestraald. Stap voor stap treed je binnen in de Liefde, die geen onderscheid meer maakt. Voor jullie in het mensenkleed is dit nu nog onbegrijpelijk, en Ik begrijp jullie twijfel.

Ook Ik moest langzaam in deze Liefde groeien. Hoe boos was Ik op Mijn broeders, die in het Huis van Mijn Vader handel dreven. Heb Ik niet de tafel met al het wisselgeld omvergeworpen? Heb Ik niet op de farizeeërs en schriftgeleerden gescholden? En wat zei Ik aan het kruis? " Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen...". Dat was het einde van Mijn weg op deze aarde.

Dat is ook jullie doel, Mijn geliefden. Houd dit doel in het oog en ga aan Mijn hand, stap voor stap binnen in het wonderbaarlijke Rijk van de alles omvattende-, de alles samenvoegende Eenheid , de hoge macht en kracht van de goddelijke Liefde! Vandaag voelen jullie je nog gescheiden van de steen, de bloem, de boom, echter Ik zeg jullie, met de eerste gedachte, met het uitzenden van de eerste vonk van Liefde, sta je op het punt, de scheiding te overwinnen en treed je binnen in de Eenheid van de Schepping!

Meditatie: Ga in jullie innerlijk en ontvang ieder afzonderlijk de Straling van Mijn Liefde in je innerlijk! Of jullie nu Mijn woorden horen of deze woorden lezen, Ik beroer jullie allen uit het licht van de Eeuwigheid, waarin alles alleen maar liefde is. Ik verhef jullie even uit het intellectuele verstandsdenken.

Nu, in je innerlijk zien jullie je boom. Jullie stralen liefde naar hem toe, ook naar de kleine jonge scheuten, zo, zoals ook naar de uitgegroeide boom - ieder naar zijn eigen uitgezochte boom. In dit moment, voelen jullie, wat Ik bedoel, wanneer Ik jullie zeg:" Geef deze boom je totale liefde!" Nu ben je in eenheid met hem. Jullie bewustzijn verdiept zich in zijn wortels, in zijn stam, in zijn takken, in de takjes, in de bladeren...

Jullie vriend staat in het heldere zonlicht, in eenheid met jullie. Hij is jullie groeien en ontwikkelen, jullie omhoog streven naar de eeuwige Zon van liefde, waaruit jullie nu al alle kracht uit de wortels haalt, want het leven, dat jullie voedt, is uit Hem en symbolisch reiken jullie door deze boom, met zijn takken, zijn bladeren, boven de aarde uit. Reiken jullie boven de gezamenlijke kosmos uit boven de hele schepping, tot in God, de Vader-Moeder-Geest. Voel de jubel in jullie ziel! Voel, hoe ze zich oplicht in een blijdschap, die niet van deze aarde hier is!

Nu, Mijn geliefden, haal Ik jullie weer uit de meditatie terug in je mens-zijn. Jullie gaan nog door dit dal van tranen, niettemin alle kracht om hier doorheen te vorsen ontlenen jullie uit de wortels - de wortels, die in jullie liggen, de goddelijke vonk, die Een is met God. Al is het wolkendek nog zo dicht, herinner je aan deze krachtbron en kom naar haar. Jullie zien weer de stralende zon door de wolken heen breken. Wandel opgewekt verder en streef voorwaarts op het pad van Liefde !

Bij de mensen is een gezegde, dat luidt: 'Door de bomen het bos niet meer zien", dat wil dit alles niet zeggen. De weg terug naar het Vaderland is een weg van vreugde. Hier en daar zal het zeker niet gemakkelijk zijn en dan vragen jullie: " O Heer, hoe moet ik nu nog vreugde ervaren?" Dan kijk je naar de schepping en je hoort de vogels weer zingen! Kijk naar de bloemkelk, naar het frisse groen van de bomen, wees dankbaar voor dat, wat je ziet, en door deze dankbaarheid wordt het om je hart weer lichter. Dat wat je zojuist gedragen hebt, ligt je niet meer als een zware last op de schouders.

De Geest van Pinksteren, Mijn geliefden, is de Geest van liefde, verbonden met vreugde. Met vreugde dienstbaar te mogen zijn! Wie dit begrijpt, wordt aangegrepen door de Geest en wandelt met volle kracht verder op het pad .

Voor de komende dagen wordt jullie het volgende als opdracht mee gegeven: Ik sprak over de wortels, en zo mogen jullie ook over het vastwortelen nadenken. Besef, Mijn schapen, dat de wortels in ieder geval bij God liggen! Al is het Kind nog zo ver van Hem verwijderd, al zijn kracht ontleent het niettemin uit Hem. Waar geloof je nog je wortels in dit aardse zijn naar uit te moeten strekken? Waar verlangt de mens nog naar?

Onderzoek jezelf en je zult Mijn woord gaan begrijpen: Wie van man, vrouw, kind, ouders meer houdt dan van Mij, is Mij niet waardig! Wie niet begrijpt, dat alle kracht, ook voor je bloedverwanten, enkel en alleen uit één Bron komt. Wie niet dankbaar is voor de stroom van deze kracht, die is Mij, de eeuwig liefhebbende Geest, nog niet beginnen te zoeken. Hij weet nog niet, wat Liefde is. De Liefde, die zich in overvloed, zoals het niet voor te stellen is, aan jullie weg schenkt. Dat is met deze Woorden bedoeld.

Waar worden de wortels van de mens op aarde nog naar toe uit gestrekt? Wat houden ze zich nog aan vast? Wat willen ze nog niet loslaten? Waar wil de mens nog zijn energie uit halen, en wil niet weten, dat alle Kracht enkel door de Al-ene komt. Denk daarover na en dan ga met het huidige weten, met dit besef, naar je vriend, de boom, en laat de straling van de korte meditatie, die Ik jullie gaf, opleven en jullie begrijpen Mijn Woorden in hun betekenis!

Mijn zegen in de Naam van de Vader overstraalt jullie. Zo ook hen, die precies zoals jullie, op Weg terug in de eeuwigheid zijn, terug naar de oorsprong, naar het doel, naar de Vader.

Amen