Your IP 3.238.186.43 @ jesu-christ.us/index.phpzeig=Gotteswort/Weg_naar_Eenheid_via_de_Liefde/06.html&vessel=subMenuDirShow
 
IMPRESSUM
53° 33′ N, 9° 59′ O, DE-HH: 
6:41 h
17:55 h  
Ordner Inhalt bitte siehe unten. Content of Directory: please see below.

Anita Wolf 
Bertha Dudde 
Diverse 
Emanuel Swedenborg 
Gottfried Meyerhofer 
Jakob Lorber 
Johannes Widmann 
Path to unity through love 
Weg naar Eenheid via de Liefde 
Weg zur Einheit durch die Liebe 
| Offenbarungen ->Nur Lese-Modus<- auflisten

EDIT MODE:

 06 html  10.28KB  Weg zur Einheit durch die Liebe... JESUS CHRISTUS offenbarte dem Liebe-Licht-Kreis Nürnberg v. 1991 - 1995 jenes spirituelle Lehrbuch bestehend aus 70 Schulungen     

Les 6

Waarlijk, IK, JEZUS CHRISTUS, ben ook je innerlijke arts en genezer. Ik genees, wat niet in de goddelijke Orde straalt en daardoor ziek is. Mijn Liefde leidt je in de goddelijke Wil, naar helderheid in je bewustzijn, waardoor het herkennen groeit en een vermoeden van een eeuwige Wijsheid ontwaakt. Mijn Liefde leidt je tot het daadwerkelijk navolgen. De goddelijke Ernst begrijpen jullie en je beseft, dat nu je Leven zich roert.

Verleden is verleden, jullie zijn in het hier en nu aan Mijn Hand, en Mijn Licht verlicht je donkere paden, waardoor jullie, door Mij geleid, zekere stappen door nood en benauwenis gaat. Oefen geduld met jezelf en met je naasten uit en voeg hen toe in de alles vergevende Liefde Gods, jullie en Mijn Vader, met wie ik Een ben, waardoor uiteindelijk de barmhartigheid over de haat zegeviert. Mijn geliefde vrienden, Ik wil werkelijk als vriend aan je zijde staan!

Mijn geneeskrachten wil ik jullie doen toestromen, die je helpen standvastig te zijn in de Liefde. Een goede vriend bied je de mooiste plaats aan.Hij is altijd welkom in je huis. Alles wat van jou is, behoort ook hem. Het beste eten en drinken geef je hem. Je huis is met frisse bloemen opgefleurd, om je vriend te ontvangen. Je gaat met hem door de dag en hij is, waar jij bent.

Je laat hem zien waar je werkt, wat je werkzaamheden zijn en je biedt hem steeds een plaats aan, waar hij verblijven kan, wanneer jezelf drukdoende bent, doch in je gedachten ben je met hem verbonden, om dan weer geheel bij hem te zijn, wanneer jij je werkzaamheden beeindigd hebt.

Met Hem ga je in de natuur wandelen, je nodigt Hem uit met je in de ontwaakte lente te gaan wandelen en s avonds ga je uit, misschien om naar muziek te gaan luisteren. Of thuis steek je een kaars aan en draait het mooiste muziekstuk, om samen met je vriend een glas wijn te drinken. Jullie zijn totaal gelukkig en alle genegenheid gaat naar je vriend. Mijn geliefde Schapen, zulk een vriend wil Ik aan je zijde zijn. Laat dit de komende tijd als voorbeeld dienen: Ik ben jullie vriend!

Meteen als je ontwaakt, ben je bij Mij, zoals je bij een aardse vriend, die je van ganser harte lief hebt, zou zijn. Jullie bieden Mij een plaats aan, bij de ontbijttafel. Ik ben bij jullie, zegen jullie liefhebben en jullie voeding, die jullie tot je nemen. Ik stap met jullie mee in jullie vervoermiddel. Zijn jullie met je gedachten bij Mij? Ik zit werkelijk geestelijk naast jullie! Ook op jullie werkplaats ben Ik. Wanneer je thuis werkzaam bent, ben Ik ook daar bij jullie. Wanneer jullie mensen ontmoeten, die jullie pijn berokkenen, dan troost Ik je, jullie beste Vriend, en leg ik Mijn arm om je schouders. Huil maar bij me uit. Ik droog je tranen. Laat mij je beste Vriend zijn!

Je begint nu aan de dag van de ontwaakte lente, doch met deze lente, begint voor jullie tegelijk ook een nieuwe tijd. De harde winter der haat, van de oorlog en de vernietiging zal zich terugtrekken, hij is aan het vergaan. De lente is niet tegen te houden. Het is de Liefde, die over de aarde gaat, die ook in jullie opgestaan is. Speur in deze Liefde en je zult ziend worden.

Heeft de haat niet je blik vertroebeld? De Liefde opent jullie ogen, de Liefde opent jullie oren, de Liefde opent jullie hart, en de lente trekt in jullie. De lente, de Ik ben, de nieuwe dag, de Liefde, een nieuw begin. Ik ben de weg naar Golgotha gegaan. Het kruis lag zwaar op Mijn schouders. Jullie gaan ook ieder je weg via Golgotha, maar, op je weg begeleid Ik je.

Je draagt het niet alleen, wanneer je geduldig je leed op je neemt, dan ben je gelijktijdig mededrager van het leed van deze wereld, waardoor er een nieuwe Hemel en een nieuwe Aarde ontstaat. Voorbij is dan het leed, dat mensen elkaar aandoen, de mensen naar de dieren, naar de planten, mensen de moeder Aarde aandoen!

Treed in de stralende Zon van Liefde, laat deze bezit van je nemen en ontpop je zo tot een nieuw leven en je bent in je leed getroost. Ben blij met de vele kleine dingen, die je dagelijks geschonken worden.

De vogels, die voor jullie een lied zingen, de bloemen, die nu hun hoofdje tegen het Licht omhoog strekken en zich in hun veelvoudige bloeiwijze openen, zo veelzijdig ben jij ook en toch allemaal in de Eenheid van God, Zijn Schepping. Iedereen onderscheidt zich van de ander, niemand is hetzelfde, maar niemand overtreft in geestelijke schoonheid de ander.

Bekijk eens een viooltje, hoe wonderschoon hij getekend is. Let op de geur, die uit de bloem stroomt. Richt je aandacht eens op een tulp. Zij geurt niet en ze is ook niet zo verscholen als een viooltje. Zo is het ook bij de mensen. Ieder wezen werd als Geestkind in een eigen individualiteit geschapen door God, de Vader, als Zijn Kind gezegend. Het is het Vaderland, dat jullie roept, de eeuwige thuishaven, die met Paasmorgen in jullie harten straalt, een opgestaan zijn in Mij, de Liefde.

Niet het kruis, dat je draagt, staat in het middelpunt.Niet de kruisweg van het lijden, maar de Opstanding, het Leven. Liefde is Leven! Ik heb niet de dood geleerd, maar het Leven, de Liefde. Daarom ontwaak uit je op de dood gelijkende slaap - die tegelijk duidt op allerlei negatieve gedachten over de naaste tot aan haat toe! Ontwaak en kijk in de nieuwe morgen met zijn vreudevolle Paaszegen, een zegen die je boven alles verheffen wil, maar dit gebeurt niet, zolang jullie dit niet echt willen. Alle kracht stroomt je in deze zegen toe. Denk na over jullie huidige toestand en onderzoek je gedachten-patroon.

Wees je van Mijn alom tegenwoordigheid bewust, wanneer Ik als je vriend, de komende veertien dagen aan je zijde wandel. Ontdek in deze tegenwoordigheid van de Eeuwige Liefde steeds weer je voelen, je denken en je weet dan of de zegen van de Paasmorgen in je stralen kan. Maak je schaal leeg, waarin nog zoveel 'wereld' ligt: Dit en dat wil en wens ik nog! Er moet nog zoveel voor de feestdagen afgehandeld zijn. Vervul alles met Mij en uit Mijn Geest en alles, wat gedaan wordt is doorstraalt van Mijn Licht!

Nu kan je lot zich op dit ogenblik subjectief veranderen, wanneer je het uit een ander oogpunt ziet, namelijk uit een oogpunt van Hoger inzicht, uit het oogpunt van een Dochter, een Zoon te zijn van de Eeuwige Heilige Vader, die naar beneden kijkt naar het mensenleven, die de scholing ziet, waardoor de mens heengaat en deze scholing aanneemt. Aannemen, Mijn geliefden, aannemen en geduldig dragen!

Als je je op dit ogenblik kunt inleven in deze zienswijze, dan is datgene, waaraan je lijdt, niet meer zo zwaar. Maar nu overkomt het je nog als een zware last, die niet langer meer te dragen en te verdragen is.

Ik ben als mens over de aarde gegaan, en waarlijk, Ik begrijp jullie. Ik versta en lees je gedachten, Ik weet van jullie harteleed, doch Ik zie ook, waarom dit gebeuren moet. Wanneer jij, Mijn Kind bereid bent, in het verleden te kijken, dan laat Ik je zien, waarom jij dit lot moest dragen. In eerste instantie moet je wel het lot aannemen en je er niet tegen verzetten. Slechts dan Mijn vrienden, kan Mijn Liefde werken en de wijsheid van het inzicht in jullie stralen en laten zien, waarom je in deze nood bent geraakt. Als de mens van te voren wist, wat hij veroorzaakt had, dan had hij niet de moed meer om verder te gaan. Daarom is het goed, geloof me echt, dat je niet weet wat je in het verleden aan schuld op je hebt geladen. Er gaat de sluier van de barmhartige Liefde overheen en wordt zacht gelucht, waardoor de ziel zich bevrijdt. Dat is ook de enige reden, waarom Ik jullie dit of dat uitleg, in een droombeeld, of via het Woord.

Wanneer er een lotsdrama vanuit de ziel over de mens daalt, dan bevrijdt deze zich van schuld en is door vergevingsgezinde liefde deze schuld afgedragen. Daarmee laat Ik zien, dat vergevende liefde de afdraging verkort. Dan geeft de ziel ook de gebeurtenis vrij, die tot die schuld geleid heeft en iedere belasting is dan opgelost.

Wanneer je dit aardse leven aflegt en binnentreedt in het nieuwe leven op de nieuwe Aarde of Hemel, dan zul jij je verleden overzien en daarin de eeuwig liefdevol sturende wijsheid van God beseffen. Dan zul je ook het hoofd schudden en zeggen:" O Vader, wat heb ik me in dat zware mensenkleed toch vaak aangesteld, terwijl ik innerlijk wist, dat mij niets kon overkomen, wat niet overeenstemt met Jouw Liefde heb ik toch geklaagd en alles in mij schreeuwde naar haat en vergelding. O Vader, wat was ik vaak onverstandig!"

Lieve broeders en zusters, jullie treden de nieuwe Tijd binnen, in deze nieuwe Aarde. Het oude is dan vergaan, het zal er niet meer bestaan. Het is Mijn Rijk, een Rijk van de Geest. Wat nu op je schouders ligt, is toch enkel de sleutel tot dit Rijk. Zoveel zielen hebben zich nu in het mensenkleed voorbereid, klaar gestoomd. Daarmee en daardoor kunnen ze Mijn Rijk vrij en vol vreugde betreden.

Besef, dat de Liefde je in alles, wat je tegenzit, leidt. Geloof daarin en vertrouw. Vertrouw Mij, je vriend aan je zijde, je zielebruidegom en Ik genees je. Ik genees je ziel en je lichaam, als je gemotiveerd bent om voortaan de Liefde te leven en in haar te blijven. Probeer het steeds opnieuw! Wees niet verdrietig over datgene, waardoor je terugvalt, maar sta vrolijk weer op!

Ik herhaal de opgave: Neem Mij aan als je vriend en wel zo, als ware Ik werkelijk als mens naast jou. Reik mij een plaats aan, begroet Me naast je en je zult Mijn nabijheid bespeuren. Het is een oefening, die je zal helpen, de innerlijke afstemming met Mij, de Liefde, op te bouwen. Die voert je terug naar het huis van de Vader, een Liefde, die zich in je openbaart, die met je spreken wil. Leg, weer door de Liefde, de Bron vrij, die verborgen is. Als je Mij als je geestelijke vriend aan je zijde, steeds weer begroet en Mij bespeurt, dan zal Ik je ook kunnen laten zien, waar het nog bij jou aan Liefde nog ontbreekt. Daarom neem Mij aan!

Weliswaar ben Ik steeds in je, maar deze oefening zal je helpen een werkelijk diepe innerlijke betrekking met Mij op te bouwen, zoals je dat met een zeer goede vriend hebt. In de Naam van de Vader stroomt Mijn zegen in jullie allen naar binnen. Mijn arm ligt in vriendschap en genegenheid om je schouders, en jullie met een innige liefde pulserend, gaat God met je.

Amen