Your IP 3.238.186.43 @ jesu-christ.us/index.phpzeig=Gotteswort/Weg_naar_Eenheid_via_de_Liefde/04.html&vessel=subMenuDirShow
 
IMPRESSUM
53° 33′ N, 9° 59′ O, DE-HH: 
6:41 h
17:55 h  
Ordner Inhalt bitte siehe unten. Content of Directory: please see below.

Anita Wolf 
Bertha Dudde 
Diverse 
Emanuel Swedenborg 
Gottfried Meyerhofer 
Jakob Lorber 
Johannes Widmann 
Path to unity through love 
Weg naar Eenheid via de Liefde 
Weg zur Einheit durch die Liebe 
| Offenbarungen ->Nur Lese-Modus<- auflisten

EDIT MODE:

 04 html  8.81KB  Weg zur Einheit durch die Liebe... JESUS CHRISTUS offenbarte dem Liebe-Licht-Kreis Nürnberg v. 1991 - 1995 jenes spirituelle Lehrbuch bestehend aus 70 Schulungen     

Les 4

(Opmerking vooraf: Er werd de vraag gesteld, of God ‘patriarchaal’ is.)

Ik ben de Goede Herder, Ik roep Mijn schapen, en Mijn schapen kennen Mijn stem. Het is de stem van de Liefde, die in iedereen straalt, jullie hart beroert en je liefdevol begroet.

Iedereen heb Ik geleid en iedereen heb Ik geroepen. Waar je ook steeds geweest bent, Ik was bij je. Zo ben Ik via een werktuig, die Mijn woorden van Liefde spreekt onder jullie, om gezamenlijk een deel van de weg te gaan, in een gemeenschap, die in en door de Liefde in eenheid elkaar nader komt. Waarin ieder de ander draagt, medegevoel heeft en een hulp is op de weg, in die innerlijke hemelse sferen, op de weg terug naar God, de Vader-Moeder-Geest.

Mijn lieve broeders en zusters, waarlijk Ik zeg jullie: Wie de Vader in zich hoort spreken, die weet, dat beide aspecten “Vader en Moeder” ondeelbaar in Hem verenigd zijn. In de Geest bestaat er geen onderscheid, wel hier in de aarde-materie, door de valgebeurtenis. In de Geest bestaat er enkel Eenheid in de eeuwig-heilige, alles verbindende Liefde. In deze Liefde stralen alle scheppingskinderen, uit Geest geboren, en zo ook jullie in je diepste innerlijk. In ieder van jullie is het onbelaste reine Geestwezen, dat zich via verschillende reinigingsgebieden naar beneden transformeerde om hier over de aarde te gaan.

Denk er niet te veel over na of je via de val of via de vrijwillige weg in de diepe bent gegaan. Slechts een ding is voor jullie belangrijk: Nu kiezen voor de liefde en met mensen streven, dat het weer zo wordt, zoals je innerlijke bent: Liefde! Wie Mijn leven bestudeert, ongeacht of dat via het Boek der Boeken (Bijbel) of via profetische geschriften gebeurt, die weet, dat Ik hiermee ook problemen had, altijd liefde te zijn, ondanks dat Ik de vlees-geworden liefde van de Vader ben. Ik moest schuld op me laden, anders had Ik helemaal niet op deze aarde kunnen leven. Ik moest, om het met andere woorden te zeggen, Mijn straling naar beneden transformeren. Mantel na mantel om Mij heen leggen, mantels van menselijke moeilijkheden, menselijke fouten en zwakheden.

Dit betekende voor Mij, Jezus, om stap voor stap, zoals jullie, deze af te leren leggen, om aan de liefde, die Ik in Mijn binnenste ben (en ook jullie zijn!) steeds meer te beantwoorden, om dan, hangend aan het kruis, volkomen te worden, toen Ik Mij overgaf en sprak:"Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen..." Ik zegende hen en liet Mijn Geest los. Op dat ogenblik was ik weer de reine-, volkomen liefde.

Daarom wil ik jullie moed inspreken, broeders en zusters, wees niet bedroefd, als je steeds weer steeds bij jezelf ziet, dat het niet vlot en merkt, hoever je nog van de ware liefde af bent.

Het leven op deze aarde is steeds een keuze, tussen de liefde, die onbaatzuchtig dient, en het menselijk egoïsme, dat heersen wil en in zijn ergste vorm via oorlogen, moord en doodslag.

In jullie brandt het licht van de liefde, anders waren jullie hier niet samen gekomen, of zouden jullie Mijn openbarende Woorden niet begrijpen. Jullie hebben Mijn roep gehoord en zijn deze gevolgd. Daarom laat ons nu gezamenlijk wandelen, waardoor deze liefdesvlam over jullie naasten straalt, iedereen begrijpt het, die in en om jullie heen in jullie leven zijn, want in de Eenheid van de ene Geest, is ook jullie broeder en zuster in jullie. In jullie ligt de hele schepping. Als jullie je voor een ogenblik van de wereld terugtrekken en een meditatieve houding aannemen, je ogen sluiten, dan zwijgt al het uiterlijke en je verstaat, wat Ik met de Woorden bedoel, dat alles in je zelf al voorhanden is.

Ik leid jullie in het heiligdom in jezelf, de zetel van God, je Vader, die voor jullie tevens ook Moeder is en Ik ontsluit de bron, waarin je Zijn roep hoort. Ik ben de liefde, een deel van de Vader/Moeder-Geest. Maar ook hier mag de mens niet scheiden, want in het geestelijke bestaat geen verdeeldheid : De Vader en Ik zijn Een!

Ook jullie zijn voor Hem in Zijn Geest Een. Alleen de mens voelt zich verwijderd van het eeuwige Zijn. Ik ben gekomen, om alle verdeeldheid op te heffen en de Eenheid in liefde weer te herstellen, de Eenheid tussen jullie en de om jullie heen zijnde schepping, de Eenheid tussen jullie en al je naasten. Neem Mijn Geest van Liefde aan en verhef je tot God, de Alene! De Tijd dringt en is ernstig, daarom geef Ik jullie verdere opgaven. Deze te vervullen is je eigen keus, want jullie hebben allemaal een vrije wil. Als jullie je ertoe besluiten, dan verzeker Ik je bij elke schrede en stap te helpen, dat je steeds meer Mijn tegenwoordigheid bespeurt en daarmee Mijn liefdevolle leiding.

Jullie hebben je al behoorlijk verdiept in de scholing. Ik wil jullie weer herinneren aan het begin, het gaat makkelijker aan het begin van onze bergwandeling. We waren bij de bergweide, en we willen daar doorheen wandelen. Links en rechts ligt al de eerste steen van zelfkennis. Bij deze steen willen we stilstaan.Voor jullie staat, figuurlijk gezien, een reuzegroot massieve rots. Het symboliseert het oneindige Geduld van de Vader/Moeder-Geest. Uit dit massieve rotsblok, sowieso uit alles wat je omgeeft, dat doordrongen is van Zijn Geest, roept iets jou toe: Kind, hoor Me! Zie, Ik dien je! Draag jij ook niet in je lichaam mineralen? Heb jij ook niet mineralen nodig? Ben Ik je niet dienstbaar hierdoor? Kijk voor je voeten naar de steen, losgebroken uit de rots van Mijn oneindig Geduld. Zie, hoe ik je in oneindige liefde dien. Als stof voor je voeten vermaalt Mijn Geest zich. Jij betreedt Mij, daarom buig Ik Me voor jou. Je voeten zouden wegzakken, indien er geen stenen onder je waren, die je stappen een vaste ondergrond gaven.

Ik vermaal Me om als mineralen in de planten op te stijgen, die jij als voeding tot je neemt en die je lichaam sterker en krachtiger maakt. Die je lichaam de sporen-elementen schenkt, die jij voor het leven nodig hebt. Ik vermaal en vermeng Me in al het stromend water van deze aarde, zodat jij, Mijn kind, wanneer je water voor verkoeling zoekt, ook noodzakelijke mineralen opneemt. Boven alles dien Ik je. Zelfs in het huis, dat je voor jezelf bouwt, waar je in woont, ben Ik het vaste mineraal, of het nu door mensenhand gevormd is, of uit natuursteen. Mijn Geest is in alles, want in ieder atoom ben Ik, de liefde, de beweging, de kracht, het leven!

Lieve broeders en zusters, zo is jullie ook een opgave gegeven om op een weg, of op een wandeling in de tuin of waar dan ook, een steen te vinden. Het is een zeer bijzondere steen, het is jouw steen, jouw kleine vriend. Over deze steen struikel je, met andere woorden, opdat je Mij niet verkeerd begrijpt, je bekijkt deze steen en weet: Deze is het! Je tilt hem op, laat misschien water over hem stromen, om hem van aarde te reinigen. Nu ligt hij in je hand, een deeltje van het eeuwig-goddelijk-Geduld, dat zich voor jouw buigt. Deze steen wil je kleine vriend zijn. Je zult een bepaalde relatie met hem opbouwen, hem dagelijks eens in de hand nemen en als je wilt, kun je hem altijd bij je dragen, als je niet net over een rotsblok gestruikeld bent. (versta Mijn humor!). Deze kleine vriend wil in je de liefde tot het gehele mineraalrijk wekken, dat je ook hier de scheiding tussen jezelf en de schepping overwint.

Deze steen wil je vertellen, waar hij vandaan kwam. Kruip in hem, en vraag hem: Waar kom jij vandaan? Misschien krijg je al antwoord in gewaarwordingen en in woorden. Met andere woorden: In gevoelens, die zich in je gedachten tot woorden vormen. Het zijn indrukken, die deze steen je schenkt en misschien begrijp je zijn weg, voordat hij in je hand kwam. Kijk nu nog wat intensiever naar deze steen, want het is een zeer bijzondere steen, hij vertelt je ook iets over jezelf. Breng hem de volgende keer mee naar de kring. We zullen samen over iedere steen spreken en onderzoeken, wat hij over zichzelf en over jouzelf zegt. Als je wilt, dan vind je iets, want je weet: Wie zoekt zal vinden! Door oefeningen van deze aard leid Ik jullie uit de veelheid weer terug tot de Eenheid . Je begint met de eerste kleine stap. Indien je een relatie met het mineraalrijk opbouwt, dat je dient, dan vind je ook de scheppingsgeest, die jullie in deze mineralen dient.

Ik ga nu van broeder tot broeder en van zuster tot zuster en leg Mijn hand op jullie hoofd, ook bij diegenen, die deze Woorden lezen. Mijn Liefde stroomt in je. Je verspeurt deze stroom. Dat Hij in jullie moge uitdijen tot machtige, pulserende gedachten, die zich in de daad omzetten:

Vader, thuis bij jou, eindelijk thuis...! Ieder ontvangt bij deze aanraking in de Naam van de Vader, Mijn zegende kracht.! Waar jullie ook heengaan, Ik ben bij jullie! Ik ben in jullie de Liefde!

Amen