Your IP 3.238.186.43 @ jesu-christ.us/index.phpzeig=Gotteswort/Weg_naar_Eenheid_via_de_Liefde/03.html&vessel=subMenuDirShow
 
IMPRESSUM
53° 33′ N, 9° 59′ O, DE-HH: 
6:41 h
17:55 h  
Ordner Inhalt bitte siehe unten. Content of Directory: please see below.

Anita Wolf 
Bertha Dudde 
Diverse 
Emanuel Swedenborg 
Gottfried Meyerhofer 
Jakob Lorber 
Johannes Widmann 
Path to unity through love 
Weg naar Eenheid via de Liefde 
Weg zur Einheit durch die Liebe 
| Offenbarungen ->Nur Lese-Modus<- auflisten

EDIT MODE:

 03 html  10.28KB  Weg zur Einheit durch die Liebe... JESUS CHRISTUS offenbarte dem Liebe-Licht-Kreis Nürnberg v. 1991 - 1995 jenes spirituelle Lehrbuch bestehend aus 70 Schulungen     

Les 3

De mantel van Mijn Liefde is over jullie uitgespreid! Ik, JEZUS CHRISTUS, ben met vreugde in jullie midden. Een levendige avond...Zo levendig mogen jullie steeds zijn, open en eerlijk met elkaar spreken over je scholing, je moeilijkheden ermee, en je zult zien, dat ieder van de ander kan leren en dat jullie op deze wijze met opgewekt gemoed gezamenlijk groeien en verder wandelen op de Weg, elkaar onderling steun en hulp biedend, de Weg terug naar God.

Jullie zijn reeds op weg tijdens de geestelijke bergwandeling. Jullie beseft je zwakheden, soms echt met temperament! Ga zo temperamentvol verder om deze zwakheden stap voor stap te overwinnen, door ze om te vormen. Jullie temperament laat ook de vreugde zien, het Licht der Liefde tegemoet te gaan.

Een mens, die nooit zijn innerlijk toont, die afgesloten is, die zich niet uiten kan of wil, heeft het moeilijk op de innerlijke Weg, want zijn kruik, d.w.z. zijn ziel, kan zich niet leeg maken. Er komen steeds meer problemen bij en als de ziel niet meer bereid is dit alles te dragen, dan hevelt zij haar zielepijn over op het fysieke lichaam en de mens wordt ziek.

Jullie kennen bijvoorbeeld de typische ziekte, als bijvoorbeeld ergernis neer slaat op de maag enz. Maar zijn jullie openhartig, zoals vandaag in deze ronde, dan kan de ziel zich bevrijden van hetgeen in haar verscholen is, ja, eventueel ook van lasten uit vorige incarnaties.

Alle emoties, die in haar rusten, komen in de mens naar boven en staan als woede op het voorhoofd waar te nemen. Verheug je hierover en leer jezelf dieper kennen in deze beleving en begin je zelf te veranderen! Wanneer je je verandert, dan verandert zich ook alles om je heen naar meer lichtvolle situaties.

Ik heb jullie het voorbeeld van de kaars gegeven, die in een donkere ruimte tot in de verste uithoeken licht geeft, zij het slechts een zwak licht, maar het is licht. Wanneer jullie zelf licht zijn, dan schijnt dit licht in de harten van je geliefden en deze antwoorden jullie met hun liefde, ze antwoorden met hun licht. Niet meteen, want je mag nl. niet onmiddellijk na een liefdevolle daad verwachten, dat de ander je de geschonken liefde direct retourneert. Vaak kan het zeer lang duren, en je vasthoudendheid in het zich in liefde wegschenken wordt op de proef gesteld. Dat valt jullie niet zwaar, wanneer je waarlijk Liefde in je draagt, waarachtig Liefde bent.

Het is jullie opgave, je emoties in iedere situatie onder ogen te zien en deze te onderzoeken vanuit de vraag: Waarom ben Ik nu eigenlijk boos en opgewonden? Al je broeders en zusters om je heen zijn spiegels, die Ik, Jezus Christus, jullie voorhoud.

Wanneer je in deze spiegel kijkt, dan ben Ik het, die deze spiegel vasthoudt, bijvoorbeeld, wanneer je je over je zuster ergert, die op aarde je partner is, over je kind of kinderen, over je ouders, enz. In waarheid ben Ik het steeds, die je via je medemens(en) de spiegel voorhoudt

Het valt niet makkelijk om alle fouten bij zichzelf te zoeken, dat weet ik heel goed, maar, lieve broeders en zusters, dat is de Weg en dat zijn de vele stenen op de innerlijke Weg, waarover je dagelijks struikelt, over je ego, dat nog verwachtingen aan de ander(en) stelt, das zich -zonder rekening te houden met anderen- wil manifesteren, dat op de ander neerkijkt en intussen niet beseft, dat je medemens per saldo ook op de innerlijke Weg is, terug naar God.

Kom tot rust in je gemoed en stel in dit uur je geliefden, die je moeilijkheden bereiden, in ons midden. Ze trekken met jullie mee, niet slechts in dit leven, doch al vaker zijn jullie in het een of ander aardeleven, middels sociale betrekkingen, met elkaar door een leven gegaan.

Is het niet wonderlijk, oude vrienden opnieuw te treffen, ook als je opnieuw met elkaar in botsing komt? Is niet overal ook de Liefde erbij? Plaatst deze Liefde op de voorgrond, wanneer jullie je geliefden, die om je heen zijn, hier in de kring aanschouwt. Neem hen -geestelijk- bij de hand en vraag hen voor al datgene om vergeving, wat je in dit leven en ook vroeger verkeerd hebt gedaan. Straal hen liefde en dankbaarheid toe! Neem hen mee op jullie geestelijk Pad terug naar de Vader.

Ik zeg jullie, lieve broeders en zusters, ik wens Me geen Farizeeer, die poneert: Ik ga de Weg, wat doe jij? Nee, stil en rustig, liefde uitstralend, willen we gezamenlijk door hoogten en diepten schrijden, steeds nieuwe inzichten over onszelf verwervend en zo stap voor stap alles verwandelen, wat nog niet in de goddelijke Liefde meetrilt. Steeds, wanneer jullie opgewonden raken, zijn jullie niet in de goddelijke Liefde. Zoek dan de schuld bij jezelf, uitsluitend bij jezelf, niet bij anderen! Verander jezelf, niet de ander!

Gemeenschappelijk met allen, die jullie geestelijk meegenomen hebben in de Kring, gaan wij in een korte Meditatie: Hand in hand wandelen jullie met diegenen, die in jullie leven vader, moeder, partner, kinderen, zijn, met Mij Jezus Christus, nu naar binnen in je innerlijk.

In Waarheid zijn allen jullie broers en zusters, want er is slechts Een Vader in de Hemel en jullie allen zijn Zijn kinderen. Als broers en zusters van verschillende leeftijden begeven we ons nu naar binnen in het midden van je Hart en daar opent zich de geestelijke Wereld van je intuitie. Hand in hand schrijden jullie, bestraalt door geestelijk Licht, het grote Licht tegemoet. Voor jullie strekt zich een bloemenweide uit in een zacht glooiend landschap. Een beek slingert zich door het groen en we wandelen samen met lichte tred over de zachte grasvlakte met haar bloemenpracht, langs de beek in de richting van haar Oorsprong. Vrolijk spetteren de golven.

Denk nu aan alle problemen en moeilijkheden met jullie naaste familieleden, die aan je hand meelopen en leg nu al deze problemen in het water. Dit water draagt alle problemen en moeilijkheden weg en naarmate jullie meer en meer de Oorsprong van de beek naderen, des te minder moeilijkheden zijn er tussen jullie, want de Bron is de Liefde, God, de eeuwige Vader-Moeder-Geest, van wie jullie allen eens zijn uitgegaan en de puurste Liefde levend, om vervolgens deze planeet in al zijn onvrede te betreden.

Een onvrede, die niet door God erin is gelegd, maar door de van God afgewende Geestwezens, die zijn wilden als God en die daardoor een gedeelde Schepping, waarover ze willen heersen, voortbrachten. Doch deze deling voltrok zich ook in jullie. Een vonk van het afgescheiden-zijn van de eeuwige Liefde ligt ook in jullie. Leg deze vonk nu in het water en het water lost deze op.

Wandelen we nu verder langs de beek, die steeds smaller wordt. Verhef je blik in de richting van het Licht, dat jullie overstraalt. Kijk in het gelaat van je broers en zusters, in hun stralende ogen! Neemt hen vaster bij de hand tot een handdruk van verbondenheid, die deze aarde te boven gaat, die reikt tot in de Eeuwigheid!

Thans zijn jullie aanbeland bij de Oorsprong van de beek, een klaar heldere Bron. Gaat nu eromheen zitten en onderga het pulserende stromen, het stromen van Liefde in je innerlijk, maar ook van je broers en zusters. De Liefde, die God al Zijn kinderen in het hart legde, pulseert en spuit vanuit deze Oerbron.

Aanschouw nu je aards leven, je ergernissen, je meningsverschillen en besef de nietigheid ervan in het licht van de Eeuwigheid. Onderken, O, Mijn geliefden, hoezeer je jezelf je dagen kapot kunt maken, in plaats van de stroom van Liefde door je heen te laten werken en allen, die om je heen zijn -voor hen onbewust- in deze Liefdesstroom mee te nemen!

Deze meditatieve Bron is in waarheid in jezelf, de zich eeuwig gevende, eeuwig stromende, zich wegschenkende Liefde... Keer nu langzaam terug in je fysieke bewustzijn!

Geliefde broeders en zusters, indien jullie willen, stel jezelf de opgave, om je in de komende twee weken steeds weer naar de Oorsprong van deze Bron te begeven, en wel speciaal dan, als de aderen van toorn weer aanzwellen, wanneer ergernis in je opstijgt, wanneer je meent, dat de ander geen begrip voor je heeft. Herinner je dan deze korte Meditatie over de zich eeuwig-schenkende Liefde die in je is. Verbind je met deze stroom en de grootste golven vlakken af. Een kort moment van bezinning en je keert weer terug op de Weg van het menselijke naar het geestelijke Leven in Mij en uit Mij.

Houd het eerste half uur in je bewustzijn en tracht, zoals jullie reeds beoefend hebben, je ieder derde uur te bezinnen en te verbinden. Denk kort aan elkaar. Je hebt gezien, dat iedereen bepaalde moeilijkheden heeft, niemand uitgesloten, en er zullen steeds opnieuw moeilijkheden ontstaan tot je pure Liefde geworden bent. Besef daarbij, dat ook Ik deze puurste Liefde pas aan het Kruis werd, nl. toen Ik Mijn vijanden zegende en Mijn Liefde gelijkelijk aan hen, als aan al Mijn kinderen, wegschonk.

Wanneer jullie je s avonds te ruste begeven, denk dan aan de opgave, die Ik jullie gegeven heb, door overdag te overdenken, ook in relatie tot de lessen, die Ik jullie gegeven heb en voor jezelf rekenschap aflegt: Heb ik geprobeerd anderen te veranderen of heb ik getracht mezelf te veranderen? Laat na dit gewetensonderzoek de Liefde stromen. Vraag om vergeving en zegen in de Naam van de Vader ieder, die je deze dag ontmoet hebt en die voor jou een spiegel was. Dank hen daarvoor! Pas wanneer je geleerd hebt om de medemens ook voor een boos woord te danken, dan eerst hebben jullie Mij begrepen.

Wat ook geschiedt, het geschiedt allemaal alleen maar voor jouw bestwil en je geestelijke groei. Jullie hebben Mij je hand gereikt en Ik herhaal: Ik ben het, die je steeds tegen kwam. Je zou kunnen denken, dat het duistere Machten zijn, die je van de innerlijke Weg afhielden. Het zijn slechts beproevingen, die je willen helpen om standvastiger te worden in de Liefde. Met Mij zal het jullie lukken! Jullie laatste gedachte moge bij Mij zijn, bij God, de hemelse Vader en Hem geldt de dankbaarheid voor de afgelopen dag. Aldus sluit zich de cirkel tussen de morgen en de avond en tussen de avond en de nieuwe morgen. Uit Liefde zijn jullie geboren, tot de Liefde keren jullie terug. In de Naam van de Vader zegen Ik jullie en allen, die samen met jullie door het leven gaan, alsmede al Mijn mensenkinderen op deze aarde.

Amen